Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 60108975
Adresa / Address: Rybitví 296, 53354 Rybitví, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1994-01-01
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Synthesia, a.s. 100 2006-01-04

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Centrum organické chemie s.r.o. 100 2009-10-22

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 193
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 32 702 103,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-7078f58be7525da07ed618a50e61d2aa4f32e409 2019 Funkční barviva pro bezpečnostní tisk 273 081,00
CEDR-5973535bde82908170fa052e9d10fb50d7817527 2019 Technologie výroby vinylchloroformiátu pro pokročilé materiály 91 761,00
CEDR-e6b8ddd754ce484c5bcd896c31a08e737799f52b 2018 Testování in vitro senzibilizace - metodika komplexního přístupu 257 814,00
CEDR-3e0b8b37aefdf2a1756945f8779f4c6fcc761682 2018 In vitro kožní penetrace - optimalizace testovacích metod. 308 630,00
CEDR-3d68c1b93d2e6c5daa2530ddddb33acf00ec37e2 2018 Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů. 244 186,00
CEDR-c4755bf09e08b7bf9b0433330cea78dc54f78fe1 2018 Substituované imidazopyrimidiny: Racionální návrh a vývoj specifických inhibitorů proteinkinas s protinádorovým účinkem 88 743,00
EUFONDY-14-20-7635837 2017 Katalytické tlakové procesy v extrémně korozivních prostředích 1 287 700,00
EUFONDY-14-20-13259290 2017 Moderní metody syntézy pro budoucí generika a nově vyvíjená léčiva 2 080 164,00
CEDR-6ba4306b558091179b1c41122dee4e3151b7c3ae 2017 Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů 387 222,00
DEMINIMIS-1000348767 2017 Centrum výroby chemických specialit 950,00
EUFONDY-14-20-182003773 2017 Racionalizace spotřeby tepla pro vytápění budov 265 458,00
CEDR-bac832129bebb2b5a695742d7cc68adca371575b 2017 Moderní metody syntézy chinolonů pro farmaceutické intermediáty 490 435,00
CEDR-976425bb9aa5c957780356425124b86752ebd0ed 2017 Pokročilé adamantany 388 082,00
EUFONDY-14-20-9385825 2016 Centrum výroby chemických specialit 2 394 632,00
CEDR-d74ac61c63d3fe1a4e4a37f1d25bb2f8ffebd7be 2016 Katalyzované aerobní oxidace v průmyslové praxi 390 508,00
CEDR-2e380cb32fa429dc07a26711a21a778423adb035 2016 Nanovlákenné kryty kožních defektů 416 106,00
EUFONDY-14-20-2630524 2016 Centrum výzkumu chemických reakcí (CEVCER) 739 809,00
CEDR-7007d1007c33a140be8f2dad41a414bde7c12d20 2016 Suplementy pro pozitivní ovlivnění lidského mikrobiomu 399 497,00
CEDR-07672046321d1eb61d078927a6bbdea47e8d0d20 2016 Využití moderních cyklizačních reakcí pro přípravu chemických specialit 282 829,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-12-16966 2014 Snížení ekologických rizik a zvýšení bezpečnosti procesu při práci za nízkých teplot ve VUOS a.s. 187 246,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-12-16964 2014 Snížení bezpečnostních rizik při práci s fosgenem ve VUOS a.s. 378 330,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-13-20397 2014 Navýšení testovací kapacity centra REACH v souvislosti s požadavky další etapy registrací 141 582,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-13-19151 2014 Snížení rizik průmyslové havárie a ohrožení životního prostředí cestou kompletní rekonstrukce skladu hořlavin a nebezpečných látek 131 719,00
CEDR-f605d7c67f8509bbd55081b9d36255ea790c0066 2014 Nové analytické metody pro efektivní stanovování biologických markerů. 395 318,00
CEDR-04499264134a0e7905e7f2df21a910d8c54e8476 2014 Metodika pro zefektivnění kontroly inspekčních orgánů v oblasti implementace evropské legislativy vztahující se na chemické látky (Nařízení CLP, REACH) 39 651,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-13-01206 2014 Výzkumné a vývojové centrum kontroly technologických procesů 282 252,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-09-03714 2013 Snížení bezpečnostních rizik při práci s fosgenem ve VUOS a.s. a eliminace AOX v odpadních vodách 424 371,00
DEMINIMIS-1000164919 2013 115D232000077 95 993,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-11-13433 2013 Snižování environmentálních rizik a omezování průmyslového znečištění při manipulacích s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ve VUOS a.s. 95 993,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-08-02633 2013 Vytvoření výukového a expertního centra REACH 96 709,00
CEDR-b9e8d0c4ccf2e82bca4e6d81b96d7c9bf63b9217 2012 Vývoj kitu pro stanovení plazmatických metanefrinů 351 227,00
CEDR-b3e87f51c26e35d77a47ba85196ac7bce93eb265 2012 Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin 325 699,00
DEMINIMIS-1000129828 2012 Účast na veletrhu CPhI Madrid 2012 4 772,00
CEDR-9671ef5863fc89f880fdd21ade26d43b48c6beaa 2012 Nové katalyzátory a jejich aplikace pro cross-coupling v ekologicky přijatelných rozpouštědlech 484 572,00
DEMINIMIS-1000041599 2011 účast na veletrhu European Coastings Show 2011 4 880,00
CEDR-d80e3a0cd33b69289383fe7095bfd1277ec823bf 2011 Vývoj metodiky pro sledování ultrastopových koncentrací pesticidů v plodinách, zeminách a povrchových vodách. 52 379,00
CEDR-fc5487113844d8edf7cf0fa8f000a43ab522ce0b 2011 Intermediáty pro neionogenní RTG kontrastní látky – aplikace principů „Green Chemistry” 384 709,00
CEDR-ec64c3fab6b8ae63f51dd08802761b1a7f73ef26 2011 Výzkum metod zjišťování účinků nanomateriálů na reprodukci vodních organismů. 213 451,00
CEDR-1d75dd29a30297c0968ff85874ca05b31671c07e 2011 Substituované adamantany 323 099,00
CEDR-cbef6fc0560b424b6f1c7a8e3a244c63bd1d7bf0 2011 Výzkum a vývoj Building Blocks na bázi ketodikarboxylových kyselin a jejich derivátů 217 568,00
CEDR-f424d2fe71a4b590c17608c23753ef56b2043f03 2011 Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary 152 961,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-13-00032 2011 Aplikace heterogenní katalýzy v moderních metodách organické syntézy 658 805,00
DEMINIMIS-1000085307 2011 účast na veletrhu CPhI 2011 4 880,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-10-09737 2011 Vybavení pracoviště pro monitorování rizik chemických látek 358 391,00
CEDR-1b51a43ce43c2f84617a0071344b25dc064354cf 2010 Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemický látek 79 897,00
CEDR-5eedde2de82ef665f99f36493accee3840c10043 2010 Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary 149 920,00
CEDR-ec785dfa5cc7ca13b2b52a353d2f251bb5991547 2010 Hydrogenace aromatického jádra orientovaná na malotonážní intermediáty a fine chemicals 225 422,00
DEMINIMIS-1000023953 2010 účast na veletrhu CPHI Paříž 2010 4 566,00
CEDR-c9d368a8d87cb8f6cc8155114209641a28842aac 2009 Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek 84 736,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-12-00072 2009 Poloprovozní výzkum nových postupů syntézy organických specialit (RESCUP) 348 069,00
CEDR-d40ed5c2092f36dce98a56b8b79e57643e14452b 2009 Výzkum technologie speciálních diisokyanátů. 55 608,00
CEDR-57fdf9fc371d9ac7df4745610846e24f4c30d0f6 2009 Cross-coupling reakce: pokročilé metody pro syntézu a výrobu chemických specialit 250 615,00
CEDR-c575041d378809c662c2715590b1fe3af76ef873 2009 Nebarevné UV fluorescenční pigmenty 208 530,00
CEDR-2b12bd3f3f114f89ab23ef352fabc7a57bf4c1f0 2009 Výzkum izolačních technik vedlejších složek z chemických produktů a přírodních surovin za účelem přípravy jejich standardů. 512 578,00
CEDR-17c00ce5c272e5fe83bfb9b735f17fdde0a165d2 2009 Organické meziprodukty na bázi derivátů benzimidazolu, chinoxalinu a indolu. 231 700,00
CEDR-82f2d9b0c632c077bf741ea3b3b29262034f3385 2009 Výzkum přírodních stimulantů pro zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin 531 681,00
CEDR-4f5c30c0a447b31eb4432216a0be092fa5dc545b 2009 Výzkum v oblasti certifikovaných ekotoxikologických metod pro Nařízení EU - REACH 416 115,00
CEDR-c67ce24675a73632fd3e38c2734d7cf7c98c85a0 2009 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY BIOBUTANOLU A JEJÍ OVĚŘENÍ V POLOPROVOZNÍM MĚŘÍTKU 282 362,00
CEDR-bef0b0a7f99d0dff424140442172a0af0f9701d8 2009 Katalýza přechodnými kovy v průmyslové praxi 226 972,00
CEDR-fbb9a51b248e7c344345404d808ff58c3476ed06 2009 Intermediáty na bázi adamantanu. 73 766,00
CEDR-b1c91bed5906a156cd9d722734e4a759e964f9a8 2008 Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku 84 262,00
CEDR-2991a809f3dc992d9fd57459f8f0884f29798ea4 2008 FI 16 836,00
CEDR-276c1eb69ab1b27769fe6017d61aef28fefefeb3 2008 FT 100 698,00
CEDR-9e4945576933147d98c158918368c0ef65a43204 2008 2A 103 023,00
CEDR-d8648e828ef7aa6dd0671c40bea3acf7f3f713b0 2008 FT 99 415,00
CEDR-563d90a4d3efef00bb947d60db7cb9c406fe1c07 2008 2A 148 320,00
CEDR-a252737b3f7252d38288af929214c20d414c610e 2008 2A 62 535,00
CEDR-e1a228690b59fd48b4d9cbb80e06e95cf23095eb 2008 FI 52 914,00
CEDR-77a6d789c6a59df813f516cb05757b1b22d530b4 2008 2A 62 174,00
CEDR-0f026fee541a700fa7a16d986699172e37e57f4c 2008 FT 41 089,00
CEDR-265b0ae0ff1d6d5e7879885c2c5f988bcd175dea 2008 FI 66 143,00
CEDR-a599257a253233b22386bea3259d8f194758caf2 2008 2A 198 429,00
CEDR-9f2b2d44d15d38808a04554146f570e64fc218a1 2008 Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary 146 076,00
CEDR-e0a96240165feb2d7519695e78452b5e6d657898 2008 Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek 112 243,00
CEDR-9b48e7f655c99fe56b96148e8934043dd36edb0d 2008 FT 77 868,00
DOTINFO-54be166b-2538-4877-ac9c-bab7c36caa90 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/09.03714 Snížení bezpečnostních rizik při práci s fosgenem ve VUOS a.s. a eliminace AOX v odpadních vodách 349 301,00
DOTINFO-030b8aad-207f-44d8-8786-aeddf414d355 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/08.02633 Vytvoření výukového a expertního centra REACH 79 601,00
DOTINFO-b1c26ad5-3897-40ef-a126-cbd3c029f498 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/12.16964 Snížení bezpečnostních rizik při práci s fosgenem ve VUOS a.s. 388 300,00
DOTINFO-6a2f40e0-b53e-4cd9-aa00-b62ec39df31b 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/10.09737 Vybavení pracoviště pro monitorování rizik chemických látek 279 209,00
DOTINFO-ecad3c2b-246d-4ab7-8627-bf10df96b1d5 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/13.20397 Navýšení testovací kapacity centra REACH v souvislosti s požadavky další etapy registrací 145 313,00
DOTINFO-0ade6ed5-249b-45ad-b3f8-1be0e5676bdb 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/13.19151 Snížení rizik průmyslové havárie a ohrožení životního prostředí cestou kompletní rekonstrukce skladu hořlavin a nebezpečných látek 135 190,00
DOTINFO-98447550-1eed-438d-8b3c-2b8a03688c6c 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/12.16966 Snížení ekologických rizik a zvýšení bezpečnosti procesu při práci za nízkých teplot ve VUOS a.s. 192 180,00
DOTINFO-ba5bc8fd-f959-4efd-ab04-f8e946a25d6e 2007-2013 CZ.1.02/5.1.00/11.13433 Snižování environmentálních rizik a omezování průmyslového znečištění při manipulacích s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ve VUOS a.s. 79 012,00
CEDR-1564cacdc8f4b7f126ec07674d91bb62ef3ccd72 2007 RIKoC v Pardubicích 111 819,00
CEDR-9a09240f8b53eef09226f1faea8891045f584a60 2007 Naplnění požadavků REACH v ČR 242 574,00
CEDR-dd74add7f4186e5f485dbafdd2fee7f3cd949cca 2007 78 348,00
CEDR-e99cf15104bd46231ee097a42b69926bc6973390 2007 2A 66 197,00
CEDR-5c9311a06fd41b63bb04ea713f8a1a446bc3cd9e 2007 FT 123 598,00
CEDR-7be3d681e1af795479dccbc331286c2d4420cecc 2007 FT 38 205,00
CEDR-4b5cf3f0a24f413a2ba40d23a7190a496988818a 2007 FT 80 543,00
CEDR-e7931de89402d94fd92c42e5fdfa87f95db445e1 2007 1H 65 526,00
CEDR-30054cce4468cde975e0a6cf17f8165f28267b17 2007 FI 45 958,00
CEDR-f9fe64a6c10f25f35278e01c64691487495828c3 2007 FT 74 360,00
CEDR-6c414e87abd6770979f3ac2391ecf3c8dd134df3 2007 FT 106 228,00
CEDR-743b837ecb430dd1244788f8efaebd8355792186 2007 FT 101 201,00
CEDR-c8a6b2f47d3187c6434532e72ad8f5a1d4c9835f 2007 FI 15 655,00
CEDR-45602ff2024daed535ee4fa579c7b6112a1cdb21 2007 FI 87 033,00
CEDR-a80420b0ac85c380b406f5724c7f44859cad507c 2007 FT 102 128,00
CEDR-73d8eb3cb8bd391900ab6a6805413f48056fddbe 2007 FT 119 274,00
CEDR-9cb7da51748a5dd8edae0d305035695669c20a82 2007 2A 64 632,00
CEDR-4f1552197cc447eb13a0af04f5b847bfd8daaffc 2007 FI 35 484,00
CEDR-67ffb929f35afc074f767e326de7d4b1bd8c2c1e 2007 2A 170 138,00
CEDR-306af83f5f3dd8a7700388a1eed31167914e4004 2007 2A 299 825,00
CEDR-fe78fc9abf50f5f03c8b2335e9767471cd22f36f 2007 2A 42 827,00
CEDR-8f4b7c96c28e627c6897d569af743757a23236df 2007 Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary 160 163,00
CEDR-a765d5ccab1b1ab9bb770f85e6c65534615d7333 2006 FT 96 274,00
CEDR-5cd96a6a530b1b3d19601cf9fe79717019249607 2006 FI 37 618,00
CEDR-adf6fab66a1347770ce5e2b8fd3274c357d165e4 2006 FT 133 357,00
CEDR-aa5fa3678477798ae0feabd4d58dfcaa194ea783 2006 FI 72 526,00
CEDR-6490220d20f94c8e419607437bdfe5f1d7cc3c0b 2006 FI 35 657,00
CEDR-2d09cfee862d872c10bd935e25db1694f0393a4d 2006 FT 101 622,00
CEDR-830e141fd4e6290aa03423124af3202aecd00b21 2006 FT 118 274,00
CEDR-6e8a7fa3f68936f436400a8500223bc762f04c8a 2006 1H 71 314,00
CEDR-6a309393d9b1e8a96ca9634e976243c4ebc5bd47 2006 FI 36 014,00
CEDR-533760b3aeee495d3db5c4881803e2850ccee059 2006 FT 146 194,00
CEDR-5758f7c60baee3c6d88440cda1bdd9af27979a4f 2006 FT 146 194,00
CEDR-a1fddad00d61e2fad49179510c7facf4ef1fcf95 2006 FI 14 976,00
CEDR-271d435cbfc09460002e04f5643886c2b723bcc1 2006 FT 71 136,00
CEDR-6ece9a2db9b4ee1a447233fe5f47f1aced42ab10 2006 FT 106 971,00
CEDR-b2a951837460c78c9dae98d91026313bb5f16b19 2006 FI 44 643,00
CEDR-074f8fa5eb17f339d84d18d898e3b6a4a5f0739e 2006 FT 69 713,00
CEDR-333fe85564ea605bd3f35c4926ef9355a88a4b27 2006 Fotosenzibilizátory v zubním lékařství 49 385,00
CEDR-f320979d9cbf1f88df95615ddcac2b0d97dfdc07 2006 Fotosenzibilizátory v zubním lékařství 320 913,00
CEDR-9b45ebfc651d6dea6d7b979638a32853313cb5da 2006 FI 106 628,00
CEDR-e1a444871ff71a3edb28eb1333a50e824246f60a 2006 2A 19 397,00
CEDR-241c7395ac51784079e0a14234d033555c5b9baa 2006 2A 40 114,00
CEDR-8add34978abf850b43c2c95f80dfe835d85b0be4 2006 2A 34 620,00
CEDR-33a2268aad57e3377166fa091010aa2097d2a9a4 2005 23 551,00
CEDR-310470ec49e9f9ff33718e499646fb6d938fce46 2005 VaV technologií pro oblast čištění toxic.odpad.vod z průmysl.činnosti a ze starých ekolog.zátěží s důrazem na odstraňování těž.kovů a org.sloučenin 136 528,00
CEDR-a013a5b27b940a1f9ea9928f2fc6c9d6addef554 2005 FD 102 396,00
CEDR-1c6cae8415dba589624b138bdd0ef9ef40be3b35 2005 FF 39 448,00
CEDR-f8178db888eb413b475691cf5c13966db157e1f6 2005 FI 37 545,00
CEDR-94097b9fafa5a48ff0bd6e1e7f4e5cef21ca0c25 2005 FI 72 257,00
CEDR-794318758c8021bd1328a36e6ed7df01f5871bfe 2005 FI 31 231,00
CEDR-bc8bfcda3a2d275edde4b79b35b4d1156dfde1ee 2005 1H 119 462,00
CEDR-f86fa9426d06396934ab68fa2ea2aad87986d289 2005 FD 98 983,00
CEDR-7b7b530d536a92a562c6efb9ecf9b8a651fb8bc3 2005 FT 97 276,00
CEDR-5433c813142bf564979f4dd6dceb2ce8dd9c499b 2005 FT 113 216,00
CEDR-ab8d3f76c6dc49c51787a08b7d88d18d89a6c079 2005 FI 40 536,00
CEDR-aa18cb49ccaa697fa734b140156ea2d7427e7b4c 2005 FI 89 221,00
CEDR-ba9e855f601243a6c8ec8677d82105f08cdf8ba9 2005 FT 87 026,00
CEDR-d361b8a1d3860764da8256b7c24b11d2d65a5fb1 2005 FI 71 677,00
CEDR-2dd5beaf5ce31bad06fe38fd9467b382b1be73c2 2005 FT 104 956,00
CEDR-e4ee15363f6f06b292f61c0f2793081974b905aa 2005 FT 125 777,00
CEDR-d329bbc35936ca92dc54c736e3adfe8de58eeafc 2005 FT 122 875,00
CEDR-40a0b3a5f5213bada14e4082b06d07ccc17399bc 2004 14 779,00
CEDR-3c3179c7a7a074c89885da010db7cfd4f9a7c727 2004 96 382,00
CEDR-4d3fd5523467fa0d5a56d6f42e956bf59a4f148f 2004 97 989,00
CEDR-3912c344836bd2968203f30365b965b486dd1b8e 2004 77 106,00
CEDR-d7a0f896bbc7ec65098f16724e89f21ed02f220a 2004 80 319,00
CEDR-c03ffbe664f3c3c543cce019c1bef715bb1b27bc 2004 51 404,00
CEDR-0dc4443995af3f4e11d3d332b58f6b208a848c83 2004 26 441,00
CEDR-387377b45bc9dc97d5798eadf2bcbf87b454ec19 2004 147 369,00
CEDR-28d1fccc7a5f3661428bbaaf494898fea77bd354 2004 86 744,00
CEDR-b7d53960079e7fa63dc458ada39ed377b398cbd3 2004 73 090,00
CEDR-7db261e8344c48a2e236377ce1ef987a765274df 2004 87 130,00
EUFONDY-04-06-2-2-d-029 2004 Naplnění požadavků REACH v ČR 342 153,00
CEDR-d922f33224281eda3ef916e134b6ef43bad5a8d2 2004 69 909,00
CEDR-281b68f2041a25a4515c3ba68bcfed3bb10caf27 2004 5 879,00
CEDR-6a11be32c780ca95317a76d0af47c2f615af7f8e 2004 64 255,00
CEDR-6512189777c70a2121b8dbe759170a77e31e3f52 2004 52 289,00
CEDR-db8fcede2712a582947d6b4892c83708b8a0c53c 2003 5 609,00
CEDR-c747155d2c6c32407738492f7da1ef1469fb4ab5 2003 1 620,00
CEDR-a2bccea1580809ab6e80664620d44d22bfd5a292 2003 71 052,00
CEDR-725f7ddc250099dddbde9a4c81790575c76d4d69 2003 37 396,00
CEDR-8a842d221a911555151a06a476de9afede1a806e 2003 45 187,00
CEDR-afcf2a28a9dd1289289b87687f148781b4ad0b18 2003 87 257,00
CEDR-0b95bd8dba7f76a7897543c8507beb7a2a683ec1 2003 87 257,00
CEDR-0108c0e01cf0016e0aa166ea6ec253636a5b82c5 2003 81 025,00
CEDR-7ab126a0ef876113ad8da0d1419398c24e7a6a44 2003 43 629,00
CEDR-f78244f1c4a041edd00e1f54c1a27cf5ac2048a2 2003 93 490,00
CEDR-e31e95ef34d3ef4d7fd179f076a5a372ffd27fe7 2003 Pokračování Regionálního informačního a kontaktního centra v Pardubicích pro 6.RP.EU a EUROATOM 95 360,00
CEDR-26b3ca73a5e331f5b3becac20a4e931eda78797a 2002 81 029,00
CEDR-d8a37d82f66d18f927deb22130afd5119aaabaf3 2002 18 151,00
CEDR-c35c0a6d5934f8a6306f5dbdab4417c94d0e9509 2002 38 894,00
CEDR-adbc70513a2631484f7e20200a63130357c638eb 2002 32 412,00
CEDR-7a291e981f04f6705ddba824367c0d8a555ee73c 2002 64 824,00
CEDR-a528e0b43b04f4f8392b1d9bee0629a9cfe33c3d 2001 VÚ org.syntéz - Vav - ÚP 72 285,00
CEDR-2566cce00d0cf0c2f3b4fa3e90a413975ceaeaaf 2001 VÚ organických syntéz - výzkum a věda 107 855,00
CEDR-d2454fe3e5c9a845dc313ec5e08ca2a5713cf7fe 2001 6 024,00
CEDR-26bc1394de6f15beebce24fe0268cff1fd2f1eae 2001 50 901,00
CEDR-db49d822bcbc752b128c2b9aef82491cd46b8c3a 2001 59 063,00
CEDR-1d463b31dcf288a04665ebbfa48add98401fd571 2001 5 421,00
CEDR-b08338d274fe931207013bab2ef2207f28191e40 2001 90 356,00
CEDR-764455582203c8c30d63a29368f382a4030b5677 2001 18 071,00
CEDR-21452356e73a61708902f6d9dcad3dd4c82e1f54 2001 83 730,00
CEDR-a6037172531838b552b9ee5b19cd7e65d34f9066 2000 7 734,00
CEDR-e3f6831114be6c9a5e99e5edba7f4eec99d3f162 2000 5 156,00
CEDR-fabf078c772fe05df82834324f80e66099be7e88 2000 68 173,00
CEDR-52cc42ee36253cc96ae28c4683e162f00d432b28 2000 206 239,00
CEDR-80f3028ed9d75a4754006fd5e0ca9a68f2a00e72 2000 541 377,00
CEDR-dede7a6cbaac6d56beec876116f9523a74e38cd8 2000 34 373,00
CEDR-fe4c1cc941736428e0bb350d9f15ccc8f21587c5 2000 171 866,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources