Hlavní strana

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

For English version go to Main page

O projektu

Impérium AB je vznikající databáze společností patřících Andreji Babišovi, které byly majetkově navázány na jeho osobu a po vzniku svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II jsou navázány na ně. Andrej Babiš svoje firmy do svěřenských fondů převedl ještě jako ministr financí v roce 2017, aby vyhověl ustanovením zákona č. 14/2017 Sb.

Součástí databáze je též přehled evropských dotací, které firmy čerpaly v době, kdy byl Andrej Babiš zapojen v jejich vlastnické struktuře, a seznam osob figurujících v těchto firmách.

Cílem projektu Impérium AB je zprůhlednit obchodní vazby a zájmy, které by mohly ovlivňovat výkon veřejné funkce Andreje Babiše.

Projekt vznikl během letního semestru 2019/2020 v rámci výběrového semináře Open-source Investigation and Intelligence na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK pod vedením Josefa Šlerky a Pavly Holcové z Českého centra pro investigativní žurnalistiku - investigace.cz. Výsledná databáze je výstupem semináře, pracovalo na ní 19 studentů převážně magisterského oboru Studia nových médií.

Rozvoj databáze Impérium AB podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Odkud čerpáme

Seminář se zaměřoval na práci s převážně otevřenými zdroji. Nejčastěji jsme pracovali s obchodními rejstříky jednotlivých států (slovenský, český, německý rejstřík aj.) a s nimi souvisejícími výročními zprávami jednotlivých firem, byly-li přístupné. Zároveň jsme využívali agregátory dat o firmách jako slovenský Finstat, mezinárodní databázi OpenCorporates nebo databázi Cribis. Údaje o českých firmách máme z databáze Hlídač státu.

Údaje o dotacích z EU fondů čerpáme z veřejných iniciativ konsolidujících dotační data Evropské unie a ze zveřejňovaných seznamů příjemců dotací jednotlivými správci. Z veřejných iniciativ využíváme:

  • Hlídač státu, který konsoliduje data o dotacích českým subjektům jak z EU fondů zemedělských, tak z ostatních fondů ESIF.
  • Farmsubsidy.org, která konsoliduje data o dotacích ze zemědělských fondů EAFRD a EAGF všech členských zemí EU aktuálně do roku 2013.
  • Subsidystories.eu kde jsou zveřejněna konsolidovaná data o části příjemců dotací z ESIF fondů převážně z období 2007-2013 ze všech členských zemí EU.
  • Ekosystém.Slovensko.Digital, který zpracovává mimo jiné data ze systému ITMS2014+, tedy o dotacích slovenským subjektům z ESIF fondů za období 2014-2020.

Data o příjemcích dotací máme jen z omezených časových úseků závislých na zemi a fondu. Pro Českou republiku a Slovensko máme data o příjemcích do roku 2018 až 2020 s výjimkou dat o příjemcích slovenských zemědělských dotací, které jsou zatím jen do roku 2013. Detailní údaje jde najít v tabulce o dosud prohledávaných datech o dotacích. Mimo uvedené roky dotace zatím v datábazi nejsou.


V sekci Přehled fyzických osob / People overview se datum narození a celá adresa bydliště se zobrazují pouze registrovaným uživatelům. Pro registraci pište na adresu Niny Kodhajové (nina@investigace.cz).

Přehled dat v databázi

Země / Country Nalezených právnických osob / Found legal entities Nalezených fyzických osob / Found people Nalezených dotací / Found subsidies Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR]
Czechia 610 92 10268 1 219 184 549,00
Germany 15 0 9 484 961,68
Hungary 27 0 40 7 161 696,31
Poland 9 5 1 90 674,22
Slovakia 84 19 473 48 652 514,52
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5 0 0
Other countries 34 9 1 83 977,00
Celkem / Total 784 125 10792 1 275 658 372,73

Mapa firem

Aktualizace dat

leden 2022: Přidány firmy Blakey Finance Limited a Boyne Holding LLC hrající roli v nákupu nemovitostí odhaleném v Pandora Papers. Migrace na nástroje Project Empire.

11.5.2021: K českým firmám jsme doplnili adresy a data vzniku/zániku dle dat ze systému Ministerstva financí ARES.

28.4.2021: Aktualizovány dotace všech českých firem dle dat z databáze Hlídač státu. Ignorujeme dotace, které jsou v Hlídači označené jako potenciální duplikáty. Dřívější záznamy dotací z databází CEDR a SZIF jsou už součástí dat Hlídače státu, proto jsme je odstranili.

7.4.2021: Přidali jsme dotace českých firem z databáze Ministerstva vnitra CEDR a z databáze příjemců dotací Státního zemědělského intervečního fondu.

Často kladené dotazy

Co je to Impérium AB?

Co když tady něco nenajdu?

Co všechno tady najdu?

Jak často databázi aktualizujeme?

Je tohle placená kampaň?

K čemu to je?