Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 28554272
Adresa / Address: Opavská 228, 74741 Hradec nad Moravicí, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 2014-01-01
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Královská stezka o.p.s. 2015-07-21

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, pobočný spolek 2014-01-01
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje 2014-01-01
Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 2014-01-01
Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje 2014-01-01
Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje 2014-01-01
Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s. 2014-01-01

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 12
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 979 576,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
DOTINFO-439d931e-7540-417f-813f-4b3c59cc24cf Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze
DOTINFO-9e4d4dc8-ae72-4a92-845f-55b5daff48f0 Snižování územních disparit prostřednictvím implementace konceptu Smart City
EUFONDY-14-20-734173297 2019 Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II 232 664,00
EUFONDY-14-20-653786034 2019 Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 267 805,00
CEDR-7f8aa0a62d52afe852ed23acf0a5729aa1436f7f 2016 Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru 20 502,00
EUFONDY-14-20-108826387 2016 Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje 255 846,00
CEDR-03b322760245a48ac55b86c4e693ab7a08624a19 2015 Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin 18 214,00
CEDR-ccbcaa43462ec2a9a5d390514cd139490f177000 2014 Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin 12 998,00
DOTINFO-6f75aa35-b531-48d5-bb5c-f4a4745b7836 2014 Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR 90 790,00
EUFONDY-07-13-cz-1-08-3-2-00-14-00308 2014 Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR 70 989,00
CEDR-087ec846d8d155d9c3ee0a9e656295ba712871b0 2014 3 268,00
CEDR-2b75918c7251020feae80a668de69843e6ad2524 2011 Podpora aktivit Národní sítě místních akčních supin ČR pro udržitelný rozvoj venkova 6 500,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources