Královská stezka o.p.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 27521702
Adresa / Address: Žižkovo nám. 66, 58281 Habry, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 2007-09-05
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
ZS Vilémov, a.s. 2007-09-05

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. 2015-07-21

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 32
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 435 280,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
DOTINFO-be8c2d6b-e6ff-4444-befa-f30d05d4e92f Realizace SCLLD MAS Královská stezka - režijní výdaje
DEMINIMIS-1000491149 2020 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955 2 292,00
DEMINIMIS-1000497228 2020 VYSOČINA – NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ 1 134,00
DEMINIMIS-1000497230 2020 VYSOČINA – NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ 2 268,00
DEMINIMIS-1000500907 2020 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016455 146 095,00
EUFONDY-14-20-944320755 2020 Sociální podnik Habry 171 877,00
EUFONDY-14-20-579714852 2018 Realizace SCLLD MAS Královská stezka 2 ž 588 860,00
EUFONDY-14-20-384344134 2018 Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou II 270 619,00
EUFONDY-14-20-384340710 2018 Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II 429 643,00
EUFONDY-14-20-202159752 2017 Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou 126 124,00
EUFONDY-14-20-201019111 2017 Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod 126 128,00
EUFONDY-14-20-43325914 2016 Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou 112 528,00
EUFONDY-14-20-43531534 2016 Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod 81 720,00
DEMINIMIS-1000264039 2015 bezplatné zapůjčení 20 ks, vody a elektřiny na zajištění gastronomického festivalu dne 771,00
EUFONDY-14-20-116555001 2015 Realizace SCLLD MAS Královská stezka - režijní výdaje 81 619,00
CEDR-ed059d317386548fd837822d71fe76eed533f8f5 2015 2 750,00
CEDR-3c2715dca05b9c6ee8ae943da7b62f6f1f55f04c 2015 3 300,00
SZIF-spd2015-83027 2015 Místní akční skupina 28 588,00
SZIF-spd2015-83028 2015 Mezinárodní spolupráce 31 132,00
EUFONDY-07-13-cz-1-08-3-2-00-14-00189 2014 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Královská stezka o.p.s. 27 196,00
DOTINFO-0799ba1c-da04-47a2-a530-f2103c589cbe 2014 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Královská stezka o.p.s. 27 237,00
DEMINIMIS-1000212542 2014 PRV - IV.2.1.b 16 502,00
DEMINIMIS-1000214569 2014 bezplatné zapůjčení 20 ks stánků, vody a elektřiny na zajištění gastronomického festivalu dne 21.6.2014 v Havlíčkově Brodě 764,00
DEMINIMIS-1000221122 2014 PRV - IV.2.1.b 14 554,00
SZIF-spd2014-62515 2014 Místní akční skupina 20 449,00
DEMINIMIS-1000152609 2013 PRV - IV.2.1.a 22 213,00
DEMINIMIS-1000161117 2013 Odstranění tvrdosti při vyměření penále 9,00
DEMINIMIS-1000099266 2012 PRV - IV.2.1.a 33 103,00
DEMINIMIS-1000132978 2012 PRV - IV.2.1.a 14 717,00
DEMINIMIS-1000134282 2012 PRV - IV.2.1.b 38 946,00
DEMINIMIS-1000038919 2010 výpůjčka nebytových prostor pod záštitou 103,00
CEDR-9152e6b664670639bd62be2a0e8207b2ea121534 2008 Zemědělství a lesní hospodářství s kladným dopadem na životn 12 039,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources