Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 00104493
Adresa / Address: Nepoměřice 73, 28511 Nepoměřice, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1951-01-03
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
ZZN Polabí, a.s. 100 2020-02-14

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
OBILMA, s.r.o. 100 2019-07-03
OBILMA, s.r.o. 2006-09-06 2019-07-03
OLEJMA, s.r.o. 2006-08-24 2011-12-13
PERONA, s.r.o. 2006-08-29 2011-12-22

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 106
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 050 099,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-80d73fb55149edb64b84eb36ca180d8450598705 2019 27 893,00
DEMINIMIS-1000435720 2019 Odstranění tvrdosti při vyměření penále 452,00
CEDR-07b717ca4056ca9fe52818f4eeb67628a026ef44 2019 18 982,00
CEDR-11590fb1407760794e129f512c03e909b69ab206 2019 2 739,00
DEMINIMIS-1000467331 2019 3.i./19 Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - použité uznané osivo lnu, uznané osivo konopí setého a použité uznané osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch (dle zákona č. 219/2003 Sb. a vyhlášky č. 129/2012 Sb.) 1 329,00
CEDR-4955593e76455d8cd577d7e4531d36a335cd819f 2019 1 329,00
CEDR-4be5ff69794ae353549bdb8b5f74cddb6646f0c1 2019 14 353,00
DEMINIMIS-1000394426 2018 Poskytnutí finanční podpory určené na snížení jistiny úvěru na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu 14 758,00
CEDR-bc70a438075ac30040bec3b9e7cf87b0ef246465 2018 2 712,00
CEDR-114326828f1351f226dd6ca8c802b5f45a9d5de3 2018 14 209,00
SZIF-spd2018-135608 2018 Bílkovinné plodiny (VCS) 19 111,00
SZIF-spd2018-135611 2018 Finanční kompenzace 6 017,00
SZIF-spd2018-135613 2018 Přechodné vnitrostátní podpory 13 271,00
SZIF-spd2018-135610 2018 Greening 132 231,00
SZIF-spd2018-135612 2018 Platba na plochu (SAPS) 236 398,00
SZIF-spd2018-135606 2018 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 17 250,00
SZIF-spd2018-135607 2018 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 25 566,00
SZIF-spd2018-135609 2018 Dojnice (VCS) 46 860,00
CEDR-64b968a8537558439b8494d4b662b4ca8d5140ea 2017 1 666,00
CEDR-bffdbe60e8e9a5cd4d8bdaf3fa4701eacd1902d9 2017 4 656,00
CEDR-22af4a05ed1f494884ce0062566b094a3838fefe 2017 2 706,00
CEDR-e2950689eb016567e9efd5e756e7347134dba13c 2017 8 570,00
CEDR-93a3a153dbe596b8e38c0fa2b9232397ee1db34c 2017 1 791,00
SZIF-spd2017-138659 2017 Bílkovinné plodiny (VCS) 21 784,00
SZIF-spd2017-138661 2017 Greening 133 745,00
SZIF-spd2017-138664 2017 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 12 446,00
SZIF-spd2017-138665 2017 Přechodné vnitrostátní podpory 14 435,00
SZIF-spd2017-138660 2017 Dojnice (VCS) 48 124,00
SZIF-spd2017-138658 2017 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 30 425,00
SZIF-spd2017-138657 2017 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 14 672,00
SZIF-spd2017-138663 2017 Platba na plochu (SAPS) 239 120,00
SZIF-spd2017-138662 2017 Finanční kompenzace 6 281,00
CEDR-40de954f0cc115da4d30a3d0d3b337ba43cb210f 2016 34 317,00
CEDR-2b0a1916b9d761920d072d0ba9d80318aee293e9 2016 2 889,00
CEDR-6ff9976e8be74e21bbbc9e3b3b4cb56636b49969 2016 1 923,00
CEDR-7638ba5fe467139044d3c3e9f3e0458fb0ead47d 2016 8 756,00
SZIF-spd2016-833 2016 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 14 605,00
SZIF-spd2016-834 2016 Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 35 916,00
SZIF-spd2016-835 2016 Dojnice (VCS) 45 005,00
SZIF-spd2016-836 2016 Greening 131 795,00
SZIF-spd2016-838 2016 Platba na plochu (SAPS) 235 694,00
SZIF-spd2016-840 2016 Mimořádná podpora na vepřové maso 3 000,00
SZIF-spd2016-839 2016 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 15 260,00
SZIF-spd2016-837 2016 Finanční kompenzace 5 693,00
CEDR-e2e8a356a5e6269f579ae5af417572cbaf297b46 2015 8 300,00
CEDR-474fbd2fe282c2d5dfe99caa8c4bdd31b6b731d6 2015 10 539,00
SZIF-spd2015-698 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 14 544,00
SZIF-spd2015-699 2015 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 11 305,00
SZIF-spd2015-701 2015 Finanční kompenzace 11 388,00
SZIF-spd2015-702 2015 Platba na plochu (SAPS) 405 875,00
SZIF-spd2015-700 2015 Dojnice (VCS) 35 031,00
CEDR-607c94d65d0a007b761e8264890fd348b5a7a234 2014 19 241,00
CEDR-e8bdb8dd3393445a65761af6ff5a2f98fb784634 2014 2 025,00
SZIF-spd2014-429 2014 Platba na plochu 397 034,00
SZIF-spd2014-427 2014 Agroenvironmentání opatření 2007-13 12 011,00
SZIF-spd2014-428 2014 Dojnice 17 323,00
CEDR-af14709f77f21a109ea2cc4c1f2de1528c8307cb 2011 62,00
CEDR-9157345628a54bf84eb4561250e58a71c0042b97 2011 2 253,00
CEDR-c21df7cc6e9f3fd0f1fac155f5b1161878c71cf6 2010 844,00
CEDR-62f601843d495ee4d87e9e0ef2656716a1bfed89 2010 1 834,00
CEDR-987d55dfd545c1286a966b81dd7d846e6a352245 2009 1 919,00
CEDR-16e08e9c320b03a31494c0ebc60ca3b8b864a2ce 2009 1 949,00
CEDR-75e3ed6c1960a1b0433713f7790bd3d050359ef9 2008 3 362,00
CEDR-5fac3512712cd26d2be295323eba4edb041c275f 2008 2 036,00
DOTINFO-faa1501f-6218-45a6-9fac-1e64c0e08bcf 2007-2013 CZ.1.02/2.2.00/12.16032 Technologie na snížení emisí amoniaku Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl 5 228,00
CEDR-e03a1756078497635b4ccb535820eb36c1d77526 2007 2 038,00
CEDR-596eded7c9b3095e85f17de5589569e94c4cbd02 2007 1 947,00
CEDR-560324ab9bf07b60307c04efd0e829e4ddd6d791 2006 2 956,00
CEDR-4b1b551bf4e9c89b466253f8708cf1bf889e6ef9 2006 1 063,00
CEDR-03d5260358f7f84b93a003cd2c0139d4bceb0e86 2006 232,00
CEDR-ba14ad00a2fcb7ac9235d89e8ce318482c7b662a 2006 4 489,00
CEDR-754367a0fec57588ef12184b90d65ff4faaad3da 2005 666,00
CEDR-ca1e80a12818da008a1c300c9143fa2c15419b1a 2005 427,00
CEDR-60ebf22a0583219429d879a5ac3e72157d225aeb 2005 4 579,00
CEDR-6478cce6c68e8c974c489748044b52e03528eb87 2005 1 500,00
CEDR-59731addaa7cbe9474efba3f9c729642ca5b59f9 2005 1 730,00
CEDR-723dd4e6496c4100c4e630743cff91d3821974d3 2004 2 385,00
CEDR-06e31ec31d094081d583297d9066b2007e29520d 2004 107 834,00
CEDR-2fb81100b83074aa64d9238eb443b5b125d86564 2004 1 006,00
CEDR-35af09f297e7cdcd505a34f9bd22d2a6be7fac68 2004 612,00
CEDR-efea8c78add63b87cfa90da785e4bbbdf628e74a 2004 2 641,00
CEDR-b87208895d3f9ee71f449ec24b4b568ab16f9edf 2004 324,00
CEDR-d55ced87de1d3c1ea1a860ec49d266654bd2518d 2003 1 261,00
CEDR-9f344c3cf1d1440e4fcccf5d4d1cd289fe829f8f 2003 6 808,00
CEDR-f0708da24356941b532c37e5eabd5f13421fcac7 2003 869,00
CEDR-2501473a286861c4894f74f973cab5d5fda76e50 2003 3 093,00
CEDR-1d435af1703daf45a8b640f77a2e4ab4bfc84216 2003 2 921,00
CEDR-8dd951d3f12f235d6f929e33ff53634267a243d9 2002 42 253,00
CEDR-8b70145c31dfe28a675298ed424586c078e59314 2002 1 373,00
CEDR-16c44b6fbc4ea526b466c38bc22494ffa14ee165 2002 672,00
CEDR-3e6de8f89e9c5196c3ea9d4037189f4a6e3d36f1 2002 1 210,00
CEDR-0e692255008c2a5cecc20ff703080a0bd14d661a 2002 845,00
CEDR-5d5a5bd7f174bf2c28ebe69bfe5c4c4b6f704973 2002 581,00
CEDR-4d3066bfd918a91724f67a799526a412049e6112 2002 982,00
CEDR-2e894b9528f114c2c7835b50793acf8e32d8433a 2002 8 012,00
CEDR-f5577726f064fde3af5f8d9769edd1a7a727c7d0 2001 65 458,00
CEDR-a3885606628f6bb256267d59346c15e1c81ff652 2001 48 918,00
CEDR-9c3a77271ed334b3b587341f0bd1b8e387edd8d4 2001 1 517,00
CEDR-c1fd83a179840e55b32d4babe60a2b1212f35f36 2001 2 323,00
CEDR-dc4c81a480750e0ce62c7d854f47e9814fc0027c 2001 6 378,00
CEDR-3b25dbc8c38bd1644a77306e747badcf3fb036b1 2001 1 442,00
CEDR-b42e96171bf249dd8a3ff27c78ce522d5a9941cd 2000 31 655,00
CEDR-63e797baeb4f96bd6ba1e9ddbc6e0c791010e789 2000 2 637,00
CEDR-9a1996d010c907959f94fee857510a592a4156f8 2000 2 127,00
CEDR-56214e78d71114dff9e7bc3f78b97429ab3379a2 2000 7 768,00
CEDR-0d2eebb6313c2ff58c5a4b8ada1c985367bfdc80 2000 37 730,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Nemá zmínky v médiích / No media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources