Explosia a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 25291581
Adresa / Address: Pardubice 107, 53002 Pardubice, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1998-07-21
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Synthesia, a.s. 100 1998-07-21 2003-09-12

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
FOSPOL a.s. 100 2007-12-27 2013-01-01
IExplosives a.s. v likvidácii 1 2008-10-02 2019-03-04

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 150
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 17 479 073,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
DOTINFO-3e0e987e-6214-4ca7-9e14-deae936f4926 Vzdělávací programy v podniku Explosia a.s.
DEMINIMIS-1000520232 2020 POVEZ II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělávání a mzdy, PAA-MN-43/2020. 8 222,00
DEMINIMIS-1000451428 2019 Věcné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 5 454,00
CEDR-fec8f13894c1fe3aae73522a2464b01a5c410dd8 2019 Inovativní zvyšování užitných vlastností a odolnosti munice ze spalitelné masy 73 588,00
CEDR-5c5e64a382d6471bb1270371de4fe02b116224ab 2019 PERSPEKTIVNÍ METODY VÝROBY A ZKOUŠEK EMULZNÍCH TRHAVIN 145 880,00
CEDR-6f5e41064092968991a4d5657844189443bcb79d 2018 Pokročilá technologie výroby a krystalizace NTO 152 796,00
CEDR-43e142be5458a8072c2f3be0ce497002133c965a 2018 Propelenty se zvýšeným měrným impulsem 302 205,00
CEDR-a02717277e01b555ee9cff7b3d041ac206d04195 2018 Aplikace želatinátorů 163 957,00
DEMINIMIS-1000427503 2018 Navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Explosia a.s. nepeněžitým vkladem průmyslového objektu bez č. p. / č. e. na pozemku p. č. St. 402 v k. ú. Semtín na základě předchozího souhlasu vlády České republiky vydaného usnesením ze dne 26. 06. 2018 č. 434. 136 468,00
EUFONDY-14-20-13408303 2017 Vliv nových energetických aditiv na vlastnosti propelentů 227 912,00
DEMINIMIS-1000372110 2017 POVEZ II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělávání a mzdy, PAA-MN-25/2017. Aktivita: Metodické školení zaměřené na efektivní řízení a optimalizace vnitrofiremních procesů ve výrobní společnosti. 7 339,00
CEDR-e6ff8b1041941c20a8406ab2158903b9f6c6dc18 2017 7 339,00
CEDR-ff5b329d48378633a9076891d867afdab265ba2d 2016 Pokročilé chemické generátory plynů nejen pro automobilový průmysl. 447 585,00
CEDR-45eea8078a4157ef72d6871c057061c9e8a19c02 2016 15 248,00
DEMINIMIS-1000342508 2016 POVEZ II, příspěvek na vzdělávání a mzdy. Dohoda: PAA-MN-109/2016. Aktivita: Autodesk Product Design Suite 15 248,00
CEDR-3a15b4af479ea4a26650207457f6eecc3eaf3238 2016 Energetické materiály pro nízkozranitelné aplikace 212 677,00
CEDR-f1c535d81eb8c7a927fee8fc68135ce1487c96bb 2016 Vývoj výrobních technologií perspektivních energetických materiálů 161 812,00
CEDR-819850443ef83a9159dfc2470045cd6ed3f7ab08 2016 Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu 468 128,00
CEDR-b286f0c24f19062cf6427a05f86a0c695d2981d7 2016 Užití nových perspektivních materiálů v průmyslových trhavinách 133 942,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-13-01171 2015 Vybudování vývojového pracoviště na SMD ve společnosti Explosia 405 914,00
DEMINIMIS-1000257595 2015 Účast na veletrhu IWA OUTDOOR CLASSIC 2015. 4 399,00
CEDR-6925a819d819d5ce1ad58e8dd7d798f3f30290b2 2015 28 347,00
DEMINIMIS-1000263590 2015 VSPR II v Pardubickém kraji, příspěvek na mzdy a vzdělávání,PAA-MR-29/2015
Aktivita: : Odborné školení chemiků v technologických postupech zpracovatelského průmyslu
28 347,00
EUFONDY-14-20-1861857 2015 Vybudování vývojového pracoviště na SMD ve společnosti Explosia II. 3 662 451,00
CEDR-268cb201b6a660bf81eed6f766da938efe5d56ff 2015 1 957,00
DEMINIMIS-1000200114 2014 Účast na veletrhu IWA 2014. 4 358,00
CEDR-628e988409adaf928944403b5c2fd5e36ccfffb1 2014 9 587,00
CEDR-3740759579b0f959a2128b859a6172d76d560297 2014 1 961,00
CEDR-8b2b9ad48d7b08eee9ead8dfcf465a1a48d7e396 2014 1 506,00
CEDR-214245764a5a146bdaed9677e8947851fe8bec19 2014 1 961,00
CEDR-95a5309ee01f541fbfce6c8c4e615ee4f7c7b01b 2014 1 961,00
CEDR-6c1a30932eedb56270e74233993f7eb3d6988adf 2014 1 961,00
CEDR-a55fb182a613f63f274a179a9e7dca3148539bdf 2014 872,00
CEDR-743446796e288fb493f232741b8fa0f3230409c1 2014 1 961,00
CEDR-3d1682a1645d21244c45e6b70a25cde2b8f7b968 2014 1 961,00
CEDR-62e9383ed7b945e3fd412bbd12ef009dcf016b1c 2014 1 961,00
CEDR-91fe9e1a3564543deea731bcd74f03dd279d4500 2014 Progresivní technologie drobných dílů a polotovarů ze spalitelné masy 208 174,00
CEDR-ca06e74d1f27a6c67d511be80ab20ffe1ed16d4a 2014 1 961,00
CEDR-aafdc6976bf7da688edec963c5bcbdcbe6ff888a 2013 Pokročilá navigace nevidomých 118 553,00
CEDR-97444099f1677e313dae485be2c39839758b26ab 2013 Ekologicky akceptovatelné prekurzory a náplně iniciátorů 254 003,00
CEDR-350559a3776504f55544be6286834065d36982b2 2013 Plasty pojené energetické systémy s obsahem cis-1,3,4,6-tetranitrooktahydroimidazo-[4,5-d]imidazolu 242 456,00
CEDR-6195868d9790919ae318245a8a332a212d03f134 2013 Progresivní technologie propelentů 228 907,00
CEDR-f6b52b926b52745217f6f79624678030b62f0dd1 2013 Speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací 189 261,00
DEMINIMIS-1000163337 2013 odstranění tvrdosti zákona 4 031,00
CEDR-8ecdb57b2606aae19ffd925f5178fb3c0c4df5e5 2013 423,00
CEDR-99e1599af53e3cc3ee385951f761e37a51953075 2013 423,00
CEDR-9d34823f012f902ca258f512fce5a729f9a05661 2013 423,00
CEDR-cae1dcc017fcf909c434a947c82b811da3bb81e4 2013 2 117,00
CEDR-f8e1abbaf5cec4b08578a0cbbfc47ee7e097e08d 2013 2 117,00
CEDR-987c619d069512890cf40ca67142b0596f163052 2013 423,00
CEDR-23b40b157bc1725c317b887d8099472ed4409c89 2013 2 117,00
CEDR-432e3894b0c544a9c275949e36e13cdb36d0d92b 2013 423,00
CEDR-a1349f585442275fda42cb9ee50347864e1c2a61 2013 2 117,00
CEDR-7561dff501f021ac6bb3122e7db36516f8c787d7 2013 2 117,00
CEDR-11f6b63a78acbdaea93311f502b67d9a386bb07f 2012 Lité nanokatalyzované tuhé pohonné hmoty 273 768,00
DEMINIMIS-1000109715 2012 účast na veletrhu IWA Norimberk 2012 4 772,00
DEMINIMIS-1000110078 2012 účast na veletrhu DSA 2012 4 772,00
CEDR-cd606c6ec3704f2efd4afd539a386c7009823913 2012 Inovace průmyslových trhavin 129 230,00
CEDR-8aba75421565558e10899705d03e0f6c3d933504 2012 Tuhé pohonné hmoty s limitními rychlostmi hoření 213 726,00
CEDR-9e88a783d0c1ed4d42ab0bad6ab15643aa757059 2012 Výzkum a vývoj metod zkoušení černého prachu pro účely použití v ručních palných zbraních 72 766,00
DEMINIMIS-1000129277 2012 účast na veletrhu Arms & Hunting 2012 4 675,00
DEMINIMIS-1000084925 2011 účast na veletrhu Arms & Hunting 2011 4 792,00
DEMINIMIS-1000009651 2010 účast na veletrhu IWA Norimberk 2010 4 566,00
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-04-39-00226 2010 Systém specializačního vzdělávání pro výrobu a obchod s výbušninami a vysoce nebezpečnými energetickými materiály ve společnosti EXPLOSIA a.s. 152 192,00
DEMINIMIS-1000015423 2010 System specializacniho vzdelavani pro vyrobu a obchod s vybusninami a vysoce nebezpecnymi energetickymi materialy. 170 126,00
CEDR-d4bd47c17a5d07c027a8078d3328367a3fab253a 2010 Modulové hnací náplně II 255 288,00
CEDR-c58909233ac7d6174708e558c016a7c32931c6e3 2009 Aktivní ochrana vozidel a objektů. 327 331,00
CEDR-b33e5fda8b1c9398b367cac50da3aa468366795c 2009 Výzkum v oblasti snížení rizika při dopravě výbušnin. 22 697,00
CEDR-61d446da05483d2cea1e7fba0f075e6025374dcc 2009 Vývoj metod pro identifikaci a stanovení energetických látek a jejich prekursorů 159 826,00
CEDR-df8c5a993e3a5412350486c880d3dda1214ec11d 2009 Nové hnací náplně pro speciální laborace 483 639,00
CEDR-56c8e06e1d952503d35f907a8424a9218c4ad076 2009 Výzkum nové generace pyrogenerátorů 103 083,00
CEDR-39d616e261b4b3bc8dc259f018a0c94fc735af74 2009 Měřící pracoviště pro pyrostatické testy 155 476,00
CEDR-f0180951f81ac3552c89927997d04d850dbb324c 2009 Výzkum a vývoj systému pro identifikaci výbušnin 520 144,00
CEDR-4af3b5f260f4b5080eb0c1d12d8f352bed0c3f29 2009 Aplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin 298 184,00
CEDR-c39d5556b2b4cb8b64db4b7c084513c686de7a36 2009 Příprava a použití nových látek do propelentů 294 401,00
CEDR-3bd8610d61aa0e2ed17cd5dd79d6955176769bf4 2009 3 351,00
CEDR-137ea9e0d003a15f4e8abd2dae791cfcb6fa2311 2009 3 113,00
CEDR-3049fb39a2e4c8c5d312e911f2a182041355141e 2009 1 556,00
CEDR-88c22ffafb7a26f23b7d5f0f7b9c641dc9d65003 2009 3 517,00
CEDR-b6df4ca5a81bc7d6d76c505796ccf5c0e252c837 2009 1 556,00
CEDR-47febd1f13f68afbb751739e2f1280c977a42637 2009 1 556,00
CEDR-190b3b82599953ba70abb8999c8ca3e0ed135f52 2009 1 878,00
CEDR-d7b570ffe703ebff99f83449765217dd041c69b9 2008 FI 100 216,00
CEDR-d4d474b5c8c9259249326e3e0aa7a555f57dea49 2008 FT 374 008,00
CEDR-25cc63c3324e13c323467db0cb51bfb075b50aab 2008 FT 58 486,00
CEDR-128406667a2a2b53f138f43be44ab084d7605182 2008 FT 120 260,00
CEDR-bd1cbb7d5f0072f296d67490ef1ed97f39ed9d59 2008 FT 43 895,00
CEDR-fe7479879c14fafe38d4e1147696579ddae60441 2008 FI 32 069,00
CEDR-2dec6420bc24987668b8eaf6b52eec456939fd4d 2008 FI 60 130,00
CEDR-7b31ab80eb0f903a02a7f78b7e9ebbba7d041e11 2008 FT 81 175,00
CEDR-4e61584d3633a1094645b11d1092ac602539311c 2008 FI 24 052,00
CEDR-ed280ac8f727afb48e86755076b9a865a5462d57 2008 FT 120 260,00
CEDR-54da139a6c49d6baba0b506ec27d97167fc75813 2007 Plán úspory energie v průmyslovém podniku 11 182,00
CEDR-0a26edd4fede710e9e50363840a98ae99b2b7cf7 2007 FI 65 228,00
CEDR-31aff33da0109d0c9693701a36631a07795ed23d 2007 FI 38 962,00
CEDR-9c03f057e527e2f1834abd14f01daefd1aa6408c 2007 FT 157 975,00
CEDR-1656e92b71e2e3b31300e0c4b7635c473d8b8610 2007 FT 37 753,00
CEDR-c681b941e43e298a69e9764c78e6aad4cd20887f 2007 FT 351 970,00
CEDR-c0ab8c293bc611fe39b35c0937cf35a0ce2f96d1 2007 FI 35 409,00
CEDR-53f40607cb73f1cd846de765e040020aea1d5fcc 2007 FI 65 228,00
CEDR-2f45931cc1925f8ab8d76e40c55fa0c3e9ce45b7 2007 FI 93 183,00
CEDR-909ab583ac1c6d8d921d545de224e41688838d66 2007 FT 167 729,00
CEDR-3e59b46e1ee116a8a72fa855dd1130461a62722a 2007 FI 37 459,00
CEDR-01a3fb869f9bf332d85b9595deaf7061747c6243 2007 FT 75 478,00
CEDR-152512ae474e22c4ebe1b6b417eb30d201b9649e 2007 FI 33 546,00
CEDR-f638df61d05cba6bf5bf8364decedc6418380ff6 2007 FT 54 419,00
CEDR-4efd15c0f05cadc461606c564bbfcad1c9766c3c 2006 FI 99 840,00
CEDR-4e292ed207487cb75b51ebbffcc4a7c7d43abb90 2006 FT 160 456,00
CEDR-899a57c9c0ad3806db716d851934fbb4b97b3e98 2006 FI 45 819,00
CEDR-2d429230c8198fc4407ac32fac0619beb491ffc8 2006 FT 85 577,00
CEDR-513800fa33566c36235bd322d3ba2f6b7d8b095d 2006 FT 158 317,00
CEDR-e973efbb299355749f1b5c877b1f4fdab250841d 2006 FI 124 799,00
CEDR-34b7b789349d62369bbabc7d146dab193613385d 2006 FI 37 440,00
CEDR-9e44cb22b6af176d3b2a4923f75e5e5e18dffd3c 2006 FI 44 571,00
CEDR-893911bf24a3a2aa6671515d4e1f04aceada1acc 2006 FI 17 828,00
CEDR-aa60dff47bfdd293d65ee74964e712523fa6b43d 2006 FT 36 103,00
CEDR-f7a2daeb7f4446a26a328c8064daf9be1d41f702 2006 FT 30 260,00
EUFONDY-04-06-2-2-d-ii-049 2006 Realizace výroby průmyslové trhaviny Perunitu E bez toxických aromatických nitrolátek 122 911,00
CEDR-6b06c7d37ecb18e45b9de17865412023f0232855 2005 FT 151 546,00
CEDR-c61fd1b78a5120cf0b5b0bf1cef5825ab7c963f7 2005 FT 81 917,00
CEDR-bdfaffb898fee3296a7064429fc01318346e323a 2005 FI 43 860,00
CEDR-863ffd8b504e57a3c364fcd2f7f96c9227a693bc 2005 FT 51 198,00
CEDR-d16d52f1064e6f3eea94533ddbe4f11e0a37b0f1 2005 FF 238 924,00
CEDR-a02554d2ace85759c4ca112425250f3d02379d7d 2005 FF 110 929,00
CEDR-d2732e18ba8c31bcc7823d1c43b9acef77df1ec6 2005 FD 17 066,00
CEDR-64fe0966e2a05fb1b54b8172709cedc9797c2da7 2005 FI 35 839,00
CEDR-c187b848b4e948b80eac7d26798232bb3ad1cef4 2005 FI 35 839,00
CEDR-d132bb8385aeb5dbd8d0f14a036ec38200f2b868 2004 48 191,00
CEDR-7b3a2ebb6d4b216d805c61d7d5b87153722fdb64 2004 96 382,00
CEDR-bd8563705af92939b2fc24502eb48a29e2e9d5bc 2004 64 255,00
CEDR-0bb4603d0f8d27a0e68a82591700ed29b794e6cd 2004 48 191,00
CEDR-7861d7182e24ce89a4bfc6ecc0362831dd347841 2004 96 382,00
CEDR-ba6bb16b906f3ec4e2a65a812c8b35ecaa137a2b 2004 224 892,00
CEDR-1d319b215afdc953b049203ddf1d9f93a257a5c7 2004 30 842,00
CEDR-9eb51f8b489b13bd0baf5df462152f321a796c79 2004 88 672,00
CEDR-a6caae703a9c52ba46988fb50a0d1447d7f6f981 2004 20 883,00
CEDR-1ce1abe08ec51802518579a77f20d382570b5474 2004 FI 157 425,00
CEDR-995922956f8775e57633f4c847a79a8aa30f23f5 2004 1 157,00
CEDR-ee3cf2a983986ed9b1aceee0fb9db52fcea285ca 2003 46 745,00
CEDR-d355c9f77afb00675d270270f6587e6705c94d99 2003 186 980,00
CEDR-8040e46b93eadcbe2b9a7c5e364c01e5647c04c0 2003 85 699,00
CEDR-f5258ff7a7041adb9ee369654ac939e79b906113 2003 38 954,00
CEDR-9ed64e11dd39ab032a639d54ddf86d03cb8bbd62 2003 105 955,00
CEDR-6a323d5c0a0d45fa3167b33a9c8fffb6530374dd 2003 46 745,00
CEDR-2a06d0e8967c0c35768d3c6d8a28c82b38f30c7c 2003 SYNTÉZA - Syntéza nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech – česká účast 46 745,00
CEDR-2803539da97c79cb33f71e8dbff7aa979a45173b 2003 374,00
CEDR-cfa6fd67c4f5f813d80104b25013cbc1f223d99c 2002 48 618,00
CEDR-649339e7c80ad687015aeca28de9a901b2d084cb 2002 97 235,00
CEDR-181bbb19c989f367ceb23d244899f77d62fd432e 2002 1 495,00
CEDR-cae8107ae94623daed867d4af9625336cbbb6c4f 2002 SYNTÉZA - Syntéza nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech – česká účast 145 853,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources