CEDR-0d8afea302119fcc605cffdf576f5619c685cb98

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Identifikátor / Identifier CEDR-0d8afea302119fcc605cffdf576f5619c685cb98
Příjemce / Beneficiary ZOD Petroupim a.s.
Kód projektu / Project code 1062286.0
Název projektu / Project name
Kód programu / Programme code
Název programu / Programme name
Rok / Year 2002
Celková částka dotace v EUR / Subsidy total amount in EUR 30 899,00

Úhrady / Payments

Poskytovatel / Provider Rok / Year Původní měna / Original currency Poznámky / Notes Částka v původní měně / Amount in original currency Částka v EUR / Amount in EUR
Státní zemědělský intervenční fond 2002 CZK Částka požadovaná: 953342.0

Částka rozhodnutá: 953342.0 Částka čerpaná: 953342.0 Částka v EUR dle kurzu CZK/EUR 30.853 z roku 2002. Zdroj: Devízové kurzy vedené Českou národní bankou. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/prumerne_form.html

953 342,00 30 899,00

Poznámky / Notes

Datum podpisu: 2002-01-01

Zdroje / Sources