ESIF fondů

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Strukturální a investiční fondy (ESIF)

Jde o pět fondů

  • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
  • Evropský sociální fond (ESF)
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
  • Kohezní fond (CF)
  • Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)

Jejich programy jsou většinou spravované sdíleně evropskými zeměmi a Evropskou komisí. Cíle, témata a nabízené částky jsou plánované v několikaletých oknech, aktuální okno je 2014-2020, předchozí bylo 2007-2013.

V okně 2007-2013 vyplatila EU částku 436 miliard EUR, v okně 2014-2020 plánuje vyplatit 474 miliard EUR.

Fond Co financuje Vyplacené a plánované částky
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) rozvoj regionů 2007-2013: 196 miliard EUR

2014-2020: 199 miliard EUR

Evropský sociální fond (ESF) podpora zaměstnanosti 2007-2013: 74 miliard EUR

2014-2020: 101 miliard EUR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) zemědělství a venkov 2007-2013: 93 miliard EUR

2014-2020: 100 miliard EUR

Kohezní fond (CF) dopravní infrastruktura a životní prostředí 2007-2013: 69 miliard EUR

2014-2020: 63 miliard EUR

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) pomoc rybářům a pobřežním komunitám 2007-2013: 0,4 miliard EUR

2014-2020: 5 miliard EUR

Zdroje

ESIF

ESIF programy pro okno 2007-2013

ESIF programy pro okno 2014-2020