Hlavní strana

Z Impérium AB
Verze z 24. 6. 2020, 16:38, kterou vytvořil User (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

O projektu

Impérium AB je online databáze zahraničních společností, které až do vzniku svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II patřily Andreji Babišovi. Ten svoje firmy do svěřenských fondů převedl ještě jako ministr financí v roce 2017, aby vyhověl ustanovením zákona č. 14/2017 Sb.

Cílem projektu Impérium AB je zprůhlednit obchodní vazby a zájmy, které by mohly ovlivňovat výkon veřejné funkce Andreje Babiše.

Součástí databáze je přehled evropských dotací, které bývalé Babišovy firmy čerpaly v době, kdy byl Babiš prokazatelně zapojen v jejich vlastnické struktuře.

Projekt vznikl během letního semestru 2019/2020 v rámci výběrového semináře Open-source Investigation and Intelligence na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK pod vedením Josefa Šlerky a Pavly Holcové z Českého centra pro investigativní žurnalistiku - investigace.cz. Výsledná databáze je výstupem semináře, pracovalo na ní 19 studentů převážně magisterského oboru Studia nových médií.

Odkud čerpáme

Seminář se zaměřoval na práci s převážně otevřenými zdroji. Nejčastěji jsme pracovali s obchodními rejstříky jednotlivých států (slovenský, český, německý rejstřík aj.) a s nimi souvisejícími výročními zprávami jednotlivých firem, byly-li přístupné. Zároveň jsme využívali agregátory dat o firmách jako slovenský Finstat, mezinárodní databázi OpenCorporates nebo databázi Cribis. Údaje o českých firmách a jejich dotacích máme z databáze Hlídač státu.

Údaje o dotacích čerpáme z veřejných iniciativ konsolidujících dotační data Evropské unie:

  • Farmsubsidy.org, která zpracovává data z fondů EAFRD a EAGF.
  • Openspending.org, jež shromažďuje informace o dotacích z ostatních ESIF fondů.

Přehled dat v databázi

Země Počet firem Počet osob Nalezených dotací Celková částka dotací z EU rozpočtu (v EUR)
Česká republika 608 91 10268 0,00 Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace
Slovensko 84 20 473 0,00 Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace
Německo 15 0 9 0,00 Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace
Maďarsko 27 0 40 0,00 Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace
Polsko 9 5 1 0,00 Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace
Ostatní 37 9 1 0,00 Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace
Celkem 780 125 10792 0,00

Firmy čerpající nejvyšší částky z EU rozpočtu

Dotace s nejvyššími částkami z EU rozpočtu

Metoda

Prostřednictvím českého obchodního rejstříku jsme analyzovali výroční zprávy největších firem Andreje Babiše. Ty nám poskytly základní vhled do firemní struktury a navedly nás na některé zahraniční dceřiné společnosti. Na tomto základě jsme dohledávali další informace v obchodních rejstřících jednotlivých států pomocí jmen a identifikátorů daných firem. Sbírali jsme data o vlastnících a statutárních orgánech, adresy, identifikátory, data vzniku i zániku (případně období, kdy dotčená společnost spadala do vlastnictví Andreje Babiše). Tyto údaje jsme poté porovnávali s dotační databází. V obchodních rejstřících jsme rovněž vyhledávali pomocí jmen klíčových osob, které se opakují ve statutárních orgánech některých bývalých firem Andreje Babiše. Výsledný dataset jsme následně převáděli do podoby wikipedické databáze. Zahraniční firmy a jejich dotace mapujeme, jelikož se domníváme, že struktura tuzemských firem Andreje Babiše je poměrně podrobně zmapována v databázi Hlídač státu [1] [2]. Podobně se pokusil popsat strukturu firem ze svěřenských fondů Andreje Babiše web Hlídacípes.org.

Správa databáze