Synthesia, a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Alias s identifikátorem: CZ-60108916
Identifikátor (IČO, ID, ...): 60108916
Adresa: Semtín 103, 530 02 Pardubice
Stát (2znakový kód): CZ
Existuje od: 1994-01-01
Existuje do:

Vlastníci

Předchozí názvy

Poznámky

Zdroj: Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/OsobaVazby/andrej-babis?aktualnost=Libovolny [Cit. 2020-06-10]

V médiích

Nalezené dotace

  • Počet dotací: 126
  • Celková částka (CZK): 1 724 877 526,17
  • Celková částka z rozpočtu EU (CZK): 430 983 941,97
Identifikátor dotaceRokNázev projektuCelková částka dotace (CZK)Částka z rozpočtu EU (CZK)
CEDR-32292020461999Výzkum výbušnin, munice a leteckých záchranných prostředků3 000 000,000,00
CEDR-PRA-A-273/1999199927 238,000,00
CEDR-PAA-A-123/1999199924 000,000,00
CEDR-KMA-A-97/1999199913 500,000,00
CEDR-FC-M/34200019 300 000,000,00
CEDR-0/50/1/2/30120003 000 000,000,00
CEDR-FB-C2/1420002 600 000,000,00
CEDR-FC-M2/43/0020002 250 000,000,00
CEDR-FB-CV/2320002 000 000,000,00
CEDR-PZ-CH/0920002 000 000,000,00
CEDR-FC-M2/45/0020002 000 000,000,00
CEDR-FA-E3/095/0020002 000 000,000,00
CEDR-FA-E3/100/0020001 000 000,000,00
CEDR-FA-E3/096/0020001 000 000,000,00
CEDR-ME 4012000700 000,000,00
CEDR-6352000360 000,000,00
CEDR-32204007052000Energetický audit areálu Fatra, Třída T.Bati, Napajedla290 000,000,00
CEDR-FC-M2/42/002000250 000,000,00
CEDR-KMA-A-169/2000200027 000,000,00
CEDR-KMA-A-43/2000200027 000,000,00
CEDR-PRA-A-53/2000200013 500,000,00
CEDR-32208710022001Restrukturalizace výroby zrušením nerentabilních výrob a rozvoj výroby segmentu obalových materiálů40 000 000,000,00
CEDR-32208700022001Restrukturalizace výroby zrušením nerentabilních výrob a rozvoj výroby segmentu obalových materiálů40 000 000,000,00
CEDR-01/3010/100200121 100 000,000,00
CEDR-32292020172001Výzkum a vývoj modifikací polymerních materiálů4 900 000,000,00
CEDR-33391080772001ALIACHEM a.s. - věda a výzkum3 880 000,000,00
CEDR-04/200120013 000 000,000,00
CEDR-01/3010/10120013 000 000,000,00
CEDR-01/3010/10220012 250 000,000,00
CEDR-01/3010/24220012 000 000,000,00
CEDR-01/3010/09620011 750 000,000,00
CEDR-01/3010/18320011 200 000,000,00
CEDR-01/3010/09920011 100 000,000,00
CEDR-01/3010/09820011 000 000,000,00
CEDR-01/3010/09720011 000 000,000,00
CEDR-32292020222001Výzkum a vývoj spaciálních fólií900 000,000,00
CEDR-02/3010/09520027 500 000,000,00
CEDR-02/3010/09220022 750 000,000,00
CEDR-02/3010/09320022 500 000,000,00
CEDR-02/3010/08920021 000 000,000,00
CEDR-02/3010/08820021 000 000,000,00
CEDR-02/3010/0912002800 000,000,00
CEDR-32204021672002Energetický audit Aliachem a.s., Synthesia o.z., Pardubice500 000,000,00
CEDR-02/3010/0902002500 000,000,00
CEDR-3912002118 000,000,00
CEDR-407200292 000,000,00
CEDR-03/4300/24920031 712 000,000,00
EUFONDY-04-06-2.2 D/0042004Výroba derivátů oxidované celulózy50 000 000,0037 500 000,00
CEDR-FI-IM/01720041 125 000,000,00
EUFONDY-04-06-1.3/1072006Školící středisko společnosti Synthesia152 641,00114 480,00
CEDR-PAA-S-109/2006200642 000,000,00
CEDR-22221950042007Výroba derivátů oxidované celulózy50 000 000,000,00
CEDR-PAA-S-66/2008200842 000,000,00
CEDR-FR-TI1/2672009Příprava HP pigmentů v mikrovlnném reaktoru9 453 310,000,00
CEDR-PAA-MZ-2/20092009398 790,000,00
CEDR-PAA-MZ-1/20092009382 041,000,00
CEDR-PAA-MZ-10/20092009147 561,000,00
CEDR-PAA-MZ-55/20092009144 607,000,00
CEDR-PAA-MZ-13/20092009115 534,000,00
CEDR-PAA-MZ-47/2009200994 668,000,00
CEDR-PAA-MZ-16/2009200993 844,000,00
CEDR-PAA-MZ-25/2009200966 657,000,00
CEDR-PAA-SL-203/2009200957 000,000,00
CEDR-PAA-SL-201/2009200957 000,000,00
CEDR-PAA-SL-202/2009200919 000,000,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/10.064162010Likvidace AOX v odpadních vodách z výroby organických pigmentů11 519 495,645 292 741,24
CEDR-PAA-MZ-80(1)/20102010766 964,000,00
CEDR-PAA-MZ-46/20102010269 749,000,00
CEDR-PAA-S-87/2010201056 509,000,00
CEDR-FR-TI3/4552011Moderní pigmentové mikrodisperze pro ekologické programy barvení12 370 000,000,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.03/3.1.00/13.008952011Úspory energie při výrobě a distribuci tepla7 287 663,003 348 385,00
CEDR-CZ.1.03/3.1.00/13.008952011Úspory energie při výrobě a distribuci tepla3 939 278,000,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/10.097432011Modernizace kontinuálního měření emisí zvlášť velkých zdrojů1 212 681,77557 178,11
EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.1.00/14.006302012Inovace výrobního programu organických pigmentů v Synthesii92 500 000,0042 500 000,00
CEDR-CZ.1.03/4.1.00/14.006302012Inovace výrobního programu organických pigmentů v Synthesii50 000 000,000,00
CEDR-FR-TI4/1892012Výzkum nových pigmentových preparací s využitím iontových kapalin.17 109 000,000,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.03/3.1.00/13.008962012Úspory energie v chemické výrobě9 354 414,004 297 973,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/11.134352012Moderní způsob likvidace AOX z odpadních vod provozu AZO II7 286 040,003 347 640,00
CEDR-CZ.1.03/3.1.00/13.008962012Úspory energie v chemické výrobě5 056 441,000,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/12.169562013Snížení rizika kontaminace půdy a podzemních vod odstraněním kontaminovaných objektů8 655 038,004 327 519,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/12.169552013Rekonstrukce manipulace s odpadními kyselinami z výroby nitrocelulózy s cílem snížení rizika environmentální havárie3 483 840,081 600 683,28
CEDR-EPA-S-12/2013201378 000,000,00
CEDR-EPA-S-96/2013201365 000,000,00
CEDR-EPA-S-98/2013201355 000,000,00
CEDR-EPA-S-100/2013201355 000,000,00
CEDR-EPA-S-101/2013201344 000,000,00
CEDR-PAA-SN-102/2013201344 000,000,00
CEDR-EPA-S-114/2013201342 545,000,00
CEDR-EPA-SN-102/2013201322 000,000,00
CEDR-PAA-S-114/2013201322 000,000,00
CEDR-PAA-S-101/2013201322 000,000,00
CEDR-EPA-S-6/2013201313 000,000,00
CEDR-PAA-S-96/2013201313 000,000,00
CEDR-PAA-S-98/2013201311 000,000,00
CEDR-PAA-S-100/2013201311 000,000,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/11.132442014Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE675 250 000,00310 250 000,00
CEDR-CZ.1.02/2.2.00/11.132442014Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE478 260 240,700,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/13.192092014Rekonstrukce elektrické požární signalizace (EPS) s cílem snížení enviromentálního rizika havárie13 963 924,446 981 962,22
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/13.192102014Rekonstrukce termické likvidace odplynů na Ry 32a,b7 886 550,003 943 275,00
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/13.203672014Odstranění rizika kontaminace půdy a podzemních vod v areálu Synthesia, a.s.5 852 060,542 926 030,27
CEDR-PAA-JL-84/20142014234 000,00204 750,00
CEDR-PAA-S-174/2014201454 000,000,00
CEDR-PAA-S-176/2014201454 000,000,00
CEDR-CRA-SN-90/2014201454 000,0045 900,00
CEDR-CRA-SN-197/2014201454 000,0045 900,00
CEDR-CRA-SN-58/2014201454 000,0045 900,00
CEDR-PAA-S-175/2014201427 000,000,00
CEDR-CRA-JL-70/2014201419 500,0016 575,00
CEDR-PAA-48/2014/46201411 325,009 626,25
CEDR-CRA-SM-35/201420148 305,007 059,25
CEDR-PAA-48/2014/69201523 254,0019 765,90
CEDR-PAA-SF-73/2015201520 366,0017 311,10
CEDR-PAA-MN-112/20162016343 314,00291 816,90
CEDR-PAA-MN-99/20162016333 382,00283 374,70
CEDR-PAA-MN-1/20162016134 520,00114 342,00
CEDR-PAA-MN-100/2016201668 736,0058 425,60
CEDR-PAA-MN-102/2016201665 020,0055 267,00
CEDR-PAA-MN-101/2016201626 652,0022 654,20
EUFONDY-14-20-1275197912017Synthesia - firemní vzdělávání1 899 360,001 899 360,00
CEDR-PAA-MN-18/20172017257 117,00218 549,45
CEDR-PAA-MN-76/20172017207 300,00176 205,00
CEDR-FV300482018Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů7 980 000,000,00
CEDR-PAA-MN-33/20182018219 288,00186 394,80
CEDR-PAA-MN-32/20182018160 698,00136 593,30
CEDR-PAA-MN-40/20192019107 362,0091 257,70
CEDR-PAA-MN-39/2019201957 702,0049 046,70