Nepoužité vlastnosti

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka obsahuje nepoužívané vlastnosti, které jsou deklarované i přesto, že je žádná jiná stránka nepoužívá. K porovnání se můžete podívat také na speciální stránky všech nebo chybějících vlastností.

Seznam vlastností

 1. Connected to AB typu Boolean
 2. Foaf:homepage typu URL
 3. Foaf:knows typu Page
 4. Foaf:name typu Text
 5. Has amount typu Number
 6. Has currency exchange typu Text
 7. Has EU cofinancing amount typu Number
 8. Has reason for not being included in result subsidies typu Text
 9. Has result subsidies count typu Number
 10. Has result subsidies sum typu Number
 11. Has share typu Record
 12. Has subsidies EU confinancing amount in CZK sum typu Number
 13. Has subsidies EU confinancing amount sum typu Number
 14. Include in result subsidies typu Boolean
 15. Is from dataset typu Page
 16. IsMinorityOwnedBy typu Page Této vlastnosti nebyl definován žádný typ (předpokládá se prozatím typ Page)
 17. IsOwnedByABSince typu Date
 18. IsOwnedByABUntil typu Date
 19. Owl:differentFrom typu Page
 20. Semantic Dependency typu Text
 21. Was AB beneficiary owner typu Boolean
 22. Was approved on typu Date