Impérium AB:Ochrana osobních údajů

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018. Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Základní zásady

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme. Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví),
 • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (měření návštěvnosti webu a přístupů na něj)

V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz či anonymizaci příslušných osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Cookies, Google Tag Manager a Facebook Pixel využíváme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu. Doba zpracování údajů je omezena na 3 roky od datumu návštěvy.

Seznam zpracovatelů

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s Vámi umožňují či kteří nám pomáhají analyzovat návštěvnost webu, a vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě. Aktuální seznam zpracovatelů:

 • Google LLC – Využíváme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu.
 • Facebook Inc. - Využíváme za účelem měření úspěšnosti kampaní na sociální síti Facebook.

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Údaje o správci osobních údajů

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je obecně prospěšná společnost České centrum pro investigativní žurnalistiku, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 01680081, zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 1135 (dále jen “Centrum”).