Property:Has project name

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Showing 50 pages using this property.
E
Školicí středisko společnosti FARMTEC  +
Školící středisko společnosti Synthesia  +
Výroba derivátů oxidované celulózy  +
Naplnění požadavků REACH v ČR  +
Obnova strojového parku pořízením aplikátoru kejdy o objemu 16 000 litrů  +
Nákup strojů pro AGRO Rozsochy, a.s.  +
Nákup sklízecí řezačky  +
Pořízení sklízecí mlátičky v podniku Statek Břežany, spol. s r.o.  +
Modernizace jímek - zavedení čerpání jímek.  +
Stavební úpravy teletníku.  +
Přístavba přečerpávací jímky  +
Novostavba stáje pro dojnice a dovybavení dojírny.  +
Rekonstrukce poroden a odchoven na závodu Zlonice  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Přešovice  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Černín  +
Modernizace jímek - středisko Vevčice  +
Modernizace jímek - středisko Mramotice  +
Modernizace jímek - středisko Velký Karlov  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Mramotice  +
Výstavba pevného hnojiště Břežany  +
Stavební úpravy a přístavby - modernizace farmy Žákava  +
Výstavba ubytovacího zařízení  +
Nákup zemědělské techniky společnosti ZERA, a.s.  +
Zemědělská technika  +
Nákup strojů pro AGRO Rozsochy, a.s.  +
Nákup dvou rozmetadel hnoje  +
Pořízení rozmetadla hnoje  +
Nákup zemědělské techniky  +
Nákup samojízdné řezačky  +
Stroje pro zemědělskou výrobu  +
Nákup nové zemědělské techniky  +
Obnova strojového parku pořízením krmných vozů a strojů pro sklizeň pícnin  +
Rekonstrukce dvou stájí pro výkrm prasat  +
Rekonstrukce ventilace výkrmu prasat.  +
Oprava stáje pro dojnice.  +
Novostavba silážních žlabů  +
Racionalizace stávajícího zařízení v chovu dojnic Břežany.  +
Nádrže pro skladování kejdy - farma Zlonice  +
Polní hnojiště Čečovice  +
Modernizace technologie dojení  +
Rekonstrukce technologie chlazení - výměníky.  +
Modernizace podmínek skladování ovoce  +
Rekonstrukce odchovny selat - farma Lišany  +
Rekonstrukce výkrmových hal - farma Lišany  +
Dostavba volné boxové stáje 288 dojnic a dojírny Poděbaby  +
Silážní žlab Žákava .  +
Rekonstrukce farmy Vracov  +