Property:Has project name

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Showing 100 pages using this property.
E
Školicí středisko společnosti FARMTEC  +
Školící středisko společnosti Synthesia  +
Výroba derivátů oxidované celulózy  +
Naplnění požadavků REACH v ČR  +
Obnova strojového parku pořízením aplikátoru kejdy o objemu 16 000 litrů  +
Nákup strojů pro AGRO Rozsochy, a.s.  +
Nákup sklízecí řezačky  +
Pořízení sklízecí mlátičky v podniku Statek Břežany, spol. s r.o.  +
Modernizace jímek - zavedení čerpání jímek.  +
Stavební úpravy teletníku.  +
Přístavba přečerpávací jímky  +
Novostavba stáje pro dojnice a dovybavení dojírny.  +
Rekonstrukce poroden a odchoven na závodu Zlonice  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Přešovice  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Černín  +
Modernizace jímek - středisko Vevčice  +
Modernizace jímek - středisko Mramotice  +
Modernizace jímek - středisko Velký Karlov  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Mramotice  +
Výstavba pevného hnojiště Břežany  +
Stavební úpravy a přístavby - modernizace farmy Žákava  +
Výstavba ubytovacího zařízení  +
Nákup zemědělské techniky společnosti ZERA, a.s.  +
Zemědělská technika  +
Nákup strojů pro AGRO Rozsochy, a.s.  +
Nákup dvou rozmetadel hnoje  +
Pořízení rozmetadla hnoje  +
Nákup zemědělské techniky  +
Nákup samojízdné řezačky  +
Stroje pro zemědělskou výrobu  +
Nákup nové zemědělské techniky  +
Obnova strojového parku pořízením krmných vozů a strojů pro sklizeň pícnin  +
Rekonstrukce dvou stájí pro výkrm prasat  +
Rekonstrukce ventilace výkrmu prasat.  +
Oprava stáje pro dojnice.  +
Novostavba silážních žlabů  +
Racionalizace stávajícího zařízení v chovu dojnic Břežany.  +
Nádrže pro skladování kejdy - farma Zlonice  +
Polní hnojiště Čečovice  +
Modernizace technologie dojení  +
Rekonstrukce technologie chlazení - výměníky.  +
Modernizace podmínek skladování ovoce  +
Rekonstrukce odchovny selat - farma Lišany  +
Rekonstrukce výkrmových hal - farma Lišany  +
Dostavba volné boxové stáje 288 dojnic a dojírny Poděbaby  +
Silážní žlab Žákava .  +
Rekonstrukce farmy Vracov  +
Výstavba pevného hnojiště Břežany  +
Kejdové hospodářství na farmě Kouty  +
Nákup technologického vybavení na třídění a značení konzumních vajec  +
Modernizace technologie balení mléka a mléčných výrobků  +
Modernizace technologie odstřeďování mléka  +
Modernizace technologie příjmu mléka  +
Modernizace technologie mletí a míchání mouky ve mlýně Vojkovice  +
Modernizace technologie mletí a míchání mouky ve mlýně Znojmo  +
Rekonstrukce zemědělské vodní nádrže  +
Čištění jímek a nádrží ve výkrmně prasat v Nemilkově.  +
Zlepšení míst pro skladování kejdy na farmě Číčov  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Krhovice  +
Rekonstrukce skladu ovoce - izolace tepelné, vhlkostní a plynové.  +
Rekonstrukce technologie skladování ovoce - úprava řízené atmosféry.  +
Změna využití ocelokolny na teletník a novostavba silážního žlabu  +
Jímka porodna prasnic Záhornice  +
Linka na příjem, ošetřování a skladování zrnin 3 x 1000 t  +
Rekonstrukce sila Radnice  +
Sila na obilí a úprava technologie posklizňové linky  +
Nákup zařízení přímo související s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality - balící stroj pro balení do ochranné atmosféry  +
Posílení rekrační funkce lesa  +
Oprava melioračního zařízení v k.ú. Mýtina I. Boden  +
Rozšíření vlečky v areálu Lovochemie, a.s.  +
Likvidace exhalací naftalen  +
Nákup technologie pro aplikaci hnoje  +
Nákup strojů pro snížení emisí čpavku  +
Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z chovu skotu  +
Modernizace odprášení mlýnice TB  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku AGROPRIM - zemědělská výroba, s.r.o.  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku ? Poděbradská blata, a.s.  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Agro Jevišovice a.s.  +
Nákup techniky pro snížení emisí amoniaku  +
Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z ŽV  +
Nákup aplikační techniky pro snížení NH3  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Alimex Nezvěstice a.s.  +
Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s.  +
Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE  +
Nákup aplikační techniky  +
Snížení emisí amoniaku produkovaných Agrodružstvem Kačice  +
Nákup technologie pro snížení emisí čpavku  +
Snížení emisí amoniaku v zemědělském provozu AGRO-NOVA spol. s r.o.  +
DEZA, a.s. - Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku : LIPRAPORK  +
Nákup mobilní technologie pro snížení emisí čpavku  +
Pořízení kejdovače pro snížení emisí čpavku z výkrmu prasat na farmě Zlonice  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku : ZEMOS a.s.  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - Zemědělská a.s. Krásná Hora  +
Technologie na snížení emisí amoniaku  +