Pekárna Racek, s.r.o.

Z Impérium AB
Verze z 3. 2. 2022, 14:46, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 62582178
Adresa / Address: gen. Štefánika 185/38, 75002 Přerov, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1994-04-11
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
PENAM, a.s. 2000-10-04 2007-06-27

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Nad Sadovou, s.r.o. 2010-03-12 2019-11-30

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 35
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 036 279,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
DEMINIMIS-1000528646 2021 poskytnutí účelové dotace na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice 6 552,00
DEMINIMIS-1000485332 2020 dotace na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice 6 350,00
DEMINIMIS-1000514330 2020 přenechání nemovité věci do výpůjčky na dobu určitou do 31.10.2022 2 013,00
DEMINIMIS-1000438930 2019 podíl na financování celkových mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice 4 675,00
DEMINIMIS-1000456791 2019 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885 6 308,00
EUFONDY-14-20-724447791 2019 Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti Pekárna Racek, s.r.o. 133 392,00
DEMINIMIS-1000462849 2019 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011885 113 383,00
DEMINIMIS-1000392391 2018 poskytnutí účelové dotace na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 4 679,00
CEDR-8bc4c145e55bc09eb6b5a551320ba77244ad05c3 2018 25 286,00
CEDR-afbf43cdfb3a0d8e91e31a8a70cd790d4d222ae8 2017 2 529,00
CEDR-eea6e1051cabe0c6b0de6c0b43a5295c73ac2d61 2017 16 751,00
DEMINIMIS-1000385364 2017 Podpora občanské vybavenosti 3 034,00
CEDR-04b96dc863dd65fa45d20cedfe57672f309e54da 2015 11 361,00
CEDR-fa54ee448fac2c459557750cbeee89b9bb6003e2 2015 2 445,00
CEDR-d40279c45e167bede33b1bf8b2a7bcfb45f07b68 2015 8 973,00
CEDR-eff1addecc8f736bd22bdb3b88d7e0887b639e61 2015 6 133,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-03932 2015 Modernizace výroby smažených a jiných speciálních výrobků 115 473,00
DOTINFO-6e10b313-5e60-4083-b8a2-2d7b304d6846 2015 Modernizace výroby smažených a jiných speciálních výrobků 115 473,00
DEMINIMIS-1000279858 2015 odstranění tvrdosti při vyměření penále 1 684,00
CEDR-287289cec9caac47574bfd20341217a817c36236 2015 4 399,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-01989 2014 Modernizace linky pro jemné pečivo 367 679,00
DOTINFO-b83db5e1-2941-446d-9520-ea04d9b24ff2 2014 Modernizace linky pro jemné pečivo 406 740,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-01215 2013 Modernizace výroby běžného pečiva 251 097,00
DEMINIMIS-1000130641 2012 další profesní vzdělávání zaměstnanců 4 397,00
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-00104 2011 Modernizace výroby chleba 406 668,00
CEDR-c7793a17ea0f7cb87b22735a923966504c352154 2005 974,00
CEDR-14b368b2d4ace263faf76156f84112176c77c132 2005 754,00
CEDR-e66ddd827bcb689d806b6eac724b972809b02a7a 2004 3 181,00
CEDR-1c4088a8bab06b6f72ee56ab97481160b5b32f18 2004 723,00
CEDR-1a077dcf9fc7a3b1f76bf3c31768b3390bceb027 2004 964,00
CEDR-1d364436f4ef2842e657705897f60c345c0e6ad6 2004 964,00
CEDR-d27b49f488ecd8786d9d9c338d08f907e303ec30 2004 242,00
CEDR-f41752abcc6ca5b62bf96c78b01fda85b6794f8a 2004 607,00
CEDR-82d30454249bd1b39c3bd6cfe039babf26924f59 2004 278,00
CEDR-83f7b00e34fb609a4594d66c9888c97c6f8c2958 2004 118,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Nemá zmínky v médiích / No media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources