Impérium AB:Vyloučení odpovědnosti

Z Impérium AB
Verze z 16. 6. 2020, 18:12, kterou vytvořil Editor (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Správce projektu výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za eventuální škodu v důsledku přístupu a používání těchto webových stránek. Také není poskytována žádná záruka na bezchybný a bezporuchový provoz těchto stránek. Jakkoli se správce projektu snaží, aby byl obsah těchto stránek vždy aktuální a úplný, nemůže poskytnout žádnou záruku na přesnost, platnost, úplnost a aktuálnost informací, které jsou publikovány na těchto stránkách nebo ke kterým je přes tyto webové stránky poskytován přístup. Správce projektu se snaží, aby všechny zveřejněné informace byly ozdrojovány a odkazovaly na původce informace, ale nemůže se zaručit za jejich pravost ani úplnost. Správce projektu v této souvislosti odmítá veškerou odpovědnost.

Nikdo z autorů, příspěvatelů, správců ani kdokoli jiný spojený s tímto webem nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.