EU fondy

Z Impérium AB
Verze z 3. 2. 2022, 15:14, kterou vytvořil 172.24.0.6 (diskuse) (založena nová stránka s textem „EU má celou řadu fondů<ref>Stránka EU funding na oficiálním webu Evropské unie. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en</ref>, kromě nejčastěji zmiňovaných strukturálních a investičních fondů má také fondy pro mladé, výzkumné a inovační fondy či fond provozních dotací pro zemědělce. Fondy, ze kterých společnosti Andreje Babiše čerpají největší částky, jsou: * fondy strukturál…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

EU má celou řadu fondů[1], kromě nejčastěji zmiňovaných strukturálních a investičních fondů má také fondy pro mladé, výzkumné a inovační fondy či fond provozních dotací pro zemědělce.

Fondy, ze kterých společnosti Andreje Babiše čerpají největší částky, jsou:

 • fondy strukturální a investiční (anglická zkratka ESIF — European Structural and Investment Funds)
 • fond zemědělský záruční (anglická zkratka EAGF – European Agriculture Guarantee Fund).

Jen výdaje na ně tvoří asi dvě třetiny unijního rozpočtu. Například v roce 2018 šlo z celkových výdajů 156 miliard eur přibližně 64 mld. eur do ESIF a přibližně 44 mld. eur do EAGF.[2]

Strukturální a investiční fondy (ESIF)

Jde o pět fondů[3]

 • Evropský fond pro regionální rozvoj (anglická zkratka ERDF — European regional development fund)
 • Evropský sociální fond (anglická zkratka ESF — European social fund)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (anglická zkratka EAFRD — European agricultural fund for rural development)
 • Kohezní fond (anglická zkratka CF — Cohesion fund)
 • Evropský námořní a rybářský fond (anglická zkratka EMFF — European maritime and fisheries fund)

Jejich programy jsou většinou spravované sdíleně členskými zeměmi EU a Evropskou komisí. Cíle, témata a nabízené částky jsou plánované v několikaletých obdobích, aktuální období je 2014-2020, předchozí bylo 2007-2013. Za období 2007-2013 vyplatila EU částku 436 mld. eur,[4] za období 2014-2020 plánuje vyplatit 474 mld. eur.[5]

Fond Co stručně financuje Vyplacené a plánované částky
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Rozvoj regionů 2007-2013: 196 mld. eur

2014-2020: 199 mld. eur

Evropský sociální fond (ESF) Podpora zaměstnanosti 2007-2013: 74 mld. eur

2014-2020: 101 mld. eur

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Zemědělství a venkov 2007-2013: 93 mld. eur

2014-2020: 100 mld. eur

Kohezní fond (CF) Dopravní infrastruktura a životní prostředí 2007-2013: 69 mld. eur

2014-2020: 63 mld. eur

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) Pomoc rybářům a pobřežním komunitám 2007-2013: 0,4 mld. eur

2014-2020: 5 mld. eur

Fond zemědělský záruční (EAGF)

Určen pro přímé dotace zemědělcům a pro podporu zemědělských trhů. Stojí mimo strukturální a investiční fondy a ani není plánován v několikaletých obdobích jako ony. Spolu s fondem EAFRD, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, spadá pod Společnou zemědělskou politiku (anglická zkratka CAP — Common Agricultural Policy). Suma vyplacené částky v rámci EAGF se už víc než 10 let pohybuje okolo 44 mld. eur za rok.

Data o příjemcích dotací

Cca 20 % z ESIF dotací je spravováno přímo Evropskou komisí, jejich data jsou dostupná v jejím systému FTS (Financial Transparency System).

Zbytek, včetně EAGF, je spravován sdíleně Evropskou komisí a jednotlivými zeměmi či jejich regiony. Země či regiony jsou zodpovědné za zveřejnění příjemců. Zde jsou odkazy na rozcestníky jednotlivých fondů na regionální správce se zveřejněnými příjemci:

Data z jednotlivých zemí a regionů nejsou v jednotném formátu, proto vznikly projekty, které se snaží o normalizaci a konsolidaci těchto dat.

FarmSubsidy.org

Projekt FarmSubsidy.org se zaměřuje na dotace v rámci fondů Společné zemědělské politiky (CAP) – tedy EAFRD a EAGF. Je spravován od roku 2013 organizací Open Knowledge Foundation. Nabízí konsolidovaná data z dotačního okna 2007-2013: [1], u některých zemí dokonce i z dřívějších let (Nizozemí od 1997, Španělsko a Švédsko od 2000, Estonsko od 2001, …)

Data od roku 2014 (aktuálně do 2017/2018, záleží na zemi) jsou přidávána do úložiště (https://data.farmsubsidy.org/latest/), ale nejsou vidět ve webovém rozhraní projektu.

V datech nejsou identifikační čísla firem, jde hledat jen dle jména a adresy. Jméno ne vždy sedí dle oficiálního jména v obchodním rejstříku (např. v datech je “HYZA a.s. Topolcany”, ale podle obchodního rejstříku, je název “HYZA a.s.”). Adresa není vždy vyplněná.

Dosud prohledávaná data o dotacích

Zemědělské fondy (EAGF & EAFRD) Ostatní ESIF fondy (ESF & ERDF)
Česká republika 2014-2018 – data ze Státního zemědělského intervenčního fondu (https://www.szif.cz/cs/) zpracovaná Hlídačem státu 2004-2018 – data z portálu zastřešujícího ESIF (https://dotaceeu.cz/cs/uvod) v ČR zpracovaná Hlídačem státu
Slovensko 2004-2013 – data od Farmsubsidy.org 2007-2013 – data z Subsidystories.eu, detaily zde
2014-2020 – data webu ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/) zpracovaná projektem Ekosystém.Slovensko.Digital
Německo 2002-2013 – data od Farmsubsidy.org 2007-2015 – data z Subsidystories.eu, určitě nekompletní, detaily zde
Maďarsko 2008-2013 – data od Farmsubsidy.org 2000-2015 – data z Subsidystories.eu, detaily zde
Polsko 2004-2013 – 2006-2013 – data od Farmsubsidy.org 2007-2015 – data z Subsidystories.eu, detaily zde
Ostatní členské země EU V nejhorším případě 2008-2013 spíš i dřívější – data od Farmsubsidy.org Nejčastěji 2007-2015 – data z Subsidystories.eu, detaily zde

Reference

 1. Stránka EU funding na oficiálním webu Evropské unie. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en
 2. Rozpočty EU od roku 2000 v tabulce Excel na webu Evropské komise. Dostupné z: https://ec.europa.eu/budget/library/figures/internet-tables-all-revised.xls
 3. Stránka o Evropských strukturálních a investičních fondech na webu Evropské komise. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en]
 4. Data o platbách dotací z ESIF v období 2007-2013 na webu Evropské komise. Dostupné z: https://cohesiondata.ec.europa.eu/2007-2013/ESIF-2007-2013-EU-Payments-daily-update-/aqhg-azqx
 5. Data o platbách dotací z ESIF v období 2014-2020 na webu Evropské komise. Dostupné z: https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/ESIF-2014-2020-EU-payments-daily-update-/gayr-92qh